Realizace zahrad Realizace zahrad 

Realizace zahrad

Spole�nost Acacia se zab�v� realizac� zahrad, p�stov�n�m a pokl�dkou travn�ch koberc�, tvorbou zahradn�ch jez�rek v�etn� koupac�ch a instalac� z�vlahov�ch syst�m� Hunter. Realizace zahrad za��n� u projektov� dokumentace, pokra�uje ter�nn�mi �pravami, v�etn� dod�n� ornice, a m��e kon�it dlouhodobou �dr�bou vysazen� zelen�.


Realizace zahrad Realizace zahrad Realizace zahrad
S�dlo spole�nosti se nach�z� v Libkovic�ch pod ��pem.

Pro� realizace zahrad od n�s:


Kompletn� nab�dka v oboru realizac� zahrad
Dlouholet� zku�enost v oboru realizac� zahrad na trhu
Krom� realizac� zahrad nab�z�me travn� koberce, z�vlahov� syst�my a projekty zahrad
Garance kvality realizace zahrady


Acacia-Zahradnick� s.r.o.

Realizace zahrad


 
 
Adresa: 41301 Libkovice pod ��pem 33
Telefon/Fax: +420 416 874 113
Mobil: +420 605 434 301
Email: info@acacia.cz
   

 

 

Za�lete n�m sv� n�m�ty nebo p�ipom�nky:

   
Jm�no, p��jmen�: *
Telefon:
Email: *
Pozn�mka, popis: *
  Pole ozna�en� �ervenou hv�zdi�kou jsou povinn�
 

vod-realizace zahrad - Realizace zahrad - Zvlahov systmy - Projekty zahrad - Cenk - Fotogalerie - Travn koberce - Odkazy
101. - Jak se stt mistrem svta - Tricepsy jako podkovy
100. - Jak se stt mistrem svta - Zvtete si objem hrudnho koe speciln technikou
99. - Jak se stt mistrem svta - Vberov cviky - Jeffersonovy depy
Specialista na:
Realizace zahrad

Acacia.cz
Internetov Katalog Speed dating, rychl rande katalog strnek Zatek.cz